Kvalitets och miljöcertifieringar

_______________________________________________________________________


KVALITETS OCH MILJÖCERTIFIERING

FÖR ATT VARA KONKURRENSKRAFTIG

Kraven på att vara certifierad för olika tjänster ökar. Samtidigt också kraven på att leverera i tid, en ekvation som oftast inte går ihop för mindre organisationer. Här kan vi komma in och göra grundjobbet med certifieringen vilket sparar mycket dyrbar tid, där ni kan fokusera på att producera och leverera medan vi sköter jobbet med att ta fram ett kvalitets/miljöledningssystem för verksamheten och den dokumentation som behövs för att uppnå certifiering.


Vi kan hjälpa er med följande uppgifter:

Preliminär lägesundersökning eller bedömning: studera hur verksamheten bedrivs nu och vilka resultat som nås, ta reda på vilka krav som redan uppfylls enligt standarden och vilka som ännu inte gör det, vilka fördelar som organisationen och kunderna kan vänta sig.

Utbildning: informera om vilka krav som ställs för certifiering, lära sig under resans gång hur ledningssystemet byggs upp och fungerar

Införande av systemet: engagera alla i företaget för att skapa ägandeskap av ledningssystemet

Interna revisioner: En årlig genomgång av styrsystemet för att se vad som kan förbättras. Bevaka nya lagar som gäller er organisation och säkerställa att de efterlevs.


Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där vi diskuterar vad som behöver göras.