Ansökan om investeringsbidrag

_______________________________________________________________________


HJÄLP MED ANSÖKAN AV

INVESTERINGSBIDRAG

Spara tid för administration och fokusera på att leverera dina produkter i tid


Funderar du på att utveckla din verksamhet?

Vi kan hjälpa dig med företag i Mälardalen att ansöka om företagsstöd och investeringsbidrag. Idag kan du få upp till 40% av investeringskostnaden som bidrag!


Till vem?

För dig som driver företag på landsbygden i Mälardalen.


Till vad?

Om du behöver investera i byggnader och komplettera med ny produktionsutrustning.


Hur kan Lemon Pie AB hjälpa dig?

Vi sköter hela ansökningsprocessen och kontakten med myndigheter. Lemon Pie AB arbetar efter en stark konkurrerande prestationsbaserad modell. Ring gärna så kan vi ta en första diskussion om din plan att växa!

Lemon Pie AB, 559072-7458


Maria Blomberg

Tfn 070-534 45 36

Mail: hello@lemonpie.se


Adress:

Olvsta 15

734 93 Kolbäck