Allmänna villkor bokning av utbildning

ALLMÄNNA VILLKOR

 

Betalning och betalningsvillkor

Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta om 2,2 % per månad samt en påminnelseavgift på 60 kr. Lemon Pie AB tar inte ut några fakturaavgifter på ordinarie faktura.


Avbokning och överlåtelse

Vid avbokning fram till och med trettio (30) dagar före utbildningen återbetalas hela deltagaravgiften. Upp till fjorton (14) dagar före utbildningen ska betsällaren ersätta Lemon Pie AB med 50% av kursavgiften. Vid avbokning fjorton (14) till noll (0) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Lemon Pie AB med 100% av kursavgiften. Vid förhiner kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med Lemon Pie AB. Byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren har erhållit en bekräftelse från Lemon Pie AB.

Lemon Pie AB har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.


Mervärdesskatt

Vid samtliga priser tillkommer mervärdesskatt om 25% enligt lag.