Projektledning av Produktlanseringar

_______________________________________________________________________


PROJEKTLEDNING

AV FRAMGÅNGSRIKA PRODUKTLANSERINGAR

Vi hjälper er att snabbt får ut en ny produkt på markanden

Lanseringsavsnittet i en produkts livscykel kan vara avgörande för hur lång denna livscykel blir! Det gäller att börja lanseringen i tid för att att säkerställa att marknad och organisation är väl informerade och redo att ta emot den nya produkten. Vi följer en processmodell för att säkerställa att lanseringen blir kostnads- och tidseffektiv.


Om oss

Vi på Lemon Pie har många års erfarenhet av business-to-business marknadskommunikation, bland annat från ABB. Framgångsrika produktlanseringar är en viktig faktor för företagets tillväxt.


Mål med projektledning av produktlanseringar

Med ett kostnads- och tidseffektivt projekt säkerställa att marknad och organisation är väl informerade och redo att ta emot den nya produkten

Vårt erbjudande:

Projektledning

Styra upp projektet genom att följa en processmodell

Identifiera målgrupp, produktegenskaper och kundvärden

Plan och budget

Stöd för genomförande av lansering

Utvärdering